Engine photos #64424

Äntligen har Griffon motor nr:2 landat. Finally Griffon engine no.2 arrived to my workshop

"Pelican 17" utanför Syd Afrikas kust, vänstra yttre motorn är #64424 "Pelican 17" outside South Africas coast, left outer engine is #64424

Motorn nu urplockad och skall nu plockas ner för rengöring och ny färg. Engine is now ready for a complete rebuild and new paint job

Trottelhuset nerlyft från motorn, kompressorhjulets inlopp mäter hela 190mm i daim.!! Throttelbody dismounted from engine, compressor wheel measures 190mm in diam.!!!

Motorn nu flyttad till ett nytt vändbart stativ för fortsatt demontering. Engine now moved to a reversible stand for futher dismantling.

Egentillverkade verktyg för att lyfta av/montera hela cylinderbanken/topplocket. Home made lifting/mounting tools for the hole cylinderbank/head

Första cyl. banken avlyft, lite märkligt att alla kolvringarna saknas. First cyl.block is off, strange that all piston rings is missing

Som synes så har det stått vatten i ett antal cylindrar, dessa foder är för rostiga för att kunna användas. Several cylinders was filled up with water, these liners are rusty and unusable.

Vevhuset/vevaxeln/cylindrar/topplock/kamaxlar från #64424 har sålts vidare och den nya motorn kommer byggas upp runt Sea Griffon M2021, inga fle bilder kommer läggas upp här.

Fortsätt gärna att följa detta motorbygge under M2021 bilder


Crank case/crank/cyl. block units/heads/cams from #64424 has been sold off and the new engine will be build around Sea Griffon M2021, no more pictures will be added here, please continue the build under M2021 engine pictures

Senaste kommentarer

23.05 | 08:07

Hej!

Jag kör på 2500rpm och 400-900hk beroende på bladvinkel, denna är justerbar under drift.

Mvh

17.05 | 14:31

" quite windt!" Or quite windy!

17.05 | 14:28

Vilket varvtal kör du på maximalt? 2700 rpm?

16.05 | 10:10

Hej. Jag vill komma i kontakt med dig ang en flygdag uppe i Skellefteå kontakta mig på mail eller ring. 070-3510530